ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1960 - REPUBLIC OF CYPRUS 1960

  • Limassol
  • Views: Today 237 / Total 1309
  • № 37002
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1960 - REPUBLIC OF CYPRUS 1960. Φάκελλος με τα πρώτα γραμματόσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Official first day cover envelope with the first stamps of the Republic Of Cyprus.