Πωλητής

  • Nicosia
  • Views: Today 704 / Total 910
  • № 42069
Η εταιρία I.T. ARMENIUS LTD επιθυμεί να προσλάβει άτομο για εργασία στην θέση του πωλητή .Η εργασία μπορεί να είναι πλήρης η μερικής απασχόλησης. Όσοι επιθυμούν να εργοδοτηθούν, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22270068 -99745047 Οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Απαιτούμενα προσόντα: 1. Εμπειρία στις πωλήσεις τουλάχιστον 2 χρόνια. 2. Αρίστη γνώση Ελληνικής γλώσσας. 3. Μέτρια γνώση Αγγλικής γλώσσας. 4. Ευχάριστη προσωπικότητα 5. Υπεύθυνο άτομο 6. Επιδεξιότητα στις δημόσιες σχέσεις 7. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης και να έχει μεταφορικό μέσο. 8. Ηλικία: 23-40 Χρόνων 9. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών ( word, excel, power point) και να έχει εμπειρία στις παρουσιάσεις. Κάτοχος πτυχίου ή άλλου διπλώματος συναφή με τη θέση εργασίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Ο μισθός θα είναι με βάση τη προμήθεια από 5%- 30% ανάλογα με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που θα πωληθούν. Σας ευχαριστούμε.

Similar Ads: