ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCOUNTING FOR ALL Paphos

  • Paphos
  • Views: Today 328 / Total 1726
  • № 20646
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MANAGERIAL ACCOUNTING FINANCIAL ACCOUNTING FINANCE €15/ PER HOUR ΜΑΘΗΜΑΤΑ €20/PER HOUR ΕΡΓΑΣΙΕΣ COURSES AND WORK UNDERTAKEN ACCOUNTING FINANCIAL MANAGERIAL ACCOUNTING FINANCIAL ACCOUNTING FINANCE € 15 / PER HOUR LESSONS € 20 / PER HOUR WORK