3 Νέες θέσεις στο τομέα Marketing και Πωλήσεων

  • Limassol
  • Views: Today 310 / Total 559
  • № 43267
Η RED GROUP, ομάδα πωλήσεων στη Λεμεσό, δίνει τη δυνατότητα άμεσης συνεργασίας σε άτομα που έχουν τη διάθεση και τη θέληση να εκπαιδευτούν και να εξελιχθούν στον τομέα του Marketing και των Πωλήσεων. Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου: • Ευχάριστη προσωπικότητα • Επικοινωνιακές ικανότητες • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας Παρέχεται στους υποψήφιους: • Ευχάριστο και ομαδικό περιβάλλον • Συνεχής εκπαίδευση • Δωρεάν σεμινάρια • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών Οι ενδιαφερόμενοι και οι πιο φιλόδοξοι μπορούν να στείλουν τώρα το βιογραφικό τους στο e-mail: [email protected] , μέχρι τις 24/02/2018.