Ππαλαζούδκια - Περιστέρια

  • Larnaca
  • Views: Today 306 / Total 884
  • № 42861
Ππαλαζούδκια έτοιμα προς κατανάλωση (καθαρισμένα). Εκτρεφόμενα σε κλειστό χώρο μακριά από αρρώστιες. Εκτρέφονται με φυσικούς σπόρους χωρίς φάρμακα. Η τιμή τους € 8 το ζευγάρι.