Λειτουργοί Επικοινωνίας και Πωλήσεων

  • Limassol
  • Views: Today 449 / Total 449
  • № 44426
On request
Category Marketing and PR
City Limassol
Κορυφαία εταιρεία στο Sales, Marketing, Customer Service, Advertising, Public Relationship, HR αναζητά νέα στελέχη για ανάπτυξη των τμημάτων marketing και πωλήσεων, με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει. Οι επιτυχείς υποψήφιοι θα αποτελέσουν μέρος ενός δυναμικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος με έμφαση τη συνεχή καθοδήγηση και προσωπική ανάπτυξη στα 3 επίπεδα προαγωγών του οργανισμού, μέσω συνεχούς και ολοκληρωμένης καθοδήγησης και εκπαίδευσης. Αυτό που θέλουμε από ένα υποψήφιο είναι: • Καλές επικοινωνιακές Ικανότητες • Ηγετικές & Οργανωτικές Ικανότητες • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας • Ευχάριστη Προσωπικότητα • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων • Άμεση διαθεσιμότητα Η εταιρία προσφέρει: • Οργανωμένο και Φιλικό περιβάλλον • Συνεχή Εκπαίδευση με Personal Training • Συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια • Προοπτικές ανέλιξης σε Διοικητικές θέσεις • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης, Μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω Email στο [email protected] Με κωδικό BZ1 Θα δοθεί προτεραιότητα στους άμεσα διαθέσιμους υποψήφιους με τους οποίους θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς.